kamerscherm

Voor het huiskamerconcert van Jacobien de Bruijn is een kamerscherm beschilderd met thema’s en teksten uit haar liedjes.

Voor een compilatie van het huiskamerconcert zie: https://youtu.be/c57sA8sLhZc

  • Type: kamerscherm
  • Formaat: 150×150 cm
  • Materiaal: kamerscherm, verf, papier

apocalyps

Een decorstuk bij een klassiek concert in Novosibirsk, Rusland, georganiseerd door Emma Marie Kabanova, componiste en violiste.
Naar aanleiding van verschillende delen uit het Bijbelboek Openbaring werden verschillende improvisaties ten gehore gebracht. Voorafgaand aan de improvisatie werd het betreffende Bijbelgedeelte voorgelezen.

Gods aanwezigheid die er altijd is, is uitgebeeld als een schitterende zon waaruit gele stralen komen. Zelfs wanneer enorme ellende over de aarde wordt uitgestort, is God aanwezig.

Paneel 1: de hemel

De fragmenten die gebruikt zijn in het eerste paneel komen uit Openbaring 4 en 5.

Openbaring 4
… en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd…
… Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God…
… Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal…

Openbaring 5
… Midden voor de troon … zag ik een lam staan. Het zag er uit alsof het geslacht was…
Het lam is uitgebeeld door een doornenkroon die Jezus op had toen hij stierf. De doornenkroon verandert naar een gouden kroon. Hij die stierf is opgestaan en is nu in de hemel, voor de troon.
… Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon …
… Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’…

Dit is de tekst die verwerkt is in de regenboog.

Paneel 2:

Openbaring 6
… De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood…
Vervolgens worden in Openbaring 8 en 9 de verschrikkingen beschreven die komen gaan. Deze zijn verwerkt in alle woorden in het paneel: leugen, scheiding, oorlog, dorst, armoede, kwaad, hongersnood, slavernij, angst, dood, pijn, honger, strijd, oordeel, haat. Mensen worden de ellende ingezogen door het zwarte gat van duisternis.

Paneel 3: de hemel op aarde

Openbaring 21
… Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen…
… ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen’…
… ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’…
De woorden zijn verwekt in de kleuren van de regenboog – het teken van hoop. De woorden zijn: troost, respect, rijkdom, eerlijkheid, begrip, overvloed, geloof, genade, rust, vrijheid, liefde, vreugde, leven, vrede.

… de stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht…

  • Type: Decorstuk met 3 panelen
  • Formaat: 3 panelen van 150×100 cm
  • Materiaal: textiel, verf, papier

de zeven laatste woorden van Christus

Decorstuk voor een klassiek Paasconcert in Novosibirsk, Rusland, georganiseerd door Emma Marie Kabanova, componiste en violiste.
De zeven laatste woorden, die Christus sprak voor hij stierf aan het kruis, zijn hier in het Russisch uitgewerkt. De eerste vijf in de notenbalk en de laatste twee in het middelste kruis, waar Hij zijn laatste adem uitblies.

Het mooie van dit soort decorstukken is dat God er een verrassing in stopt.
Zo staat het vermate-teken (het teken wat aan de muzikant de vrijheid geeft om zo lang hij wil die noot aan te houden) boven de tekst ‘in de hemel’.

  • Type: Decorstuk voor Paasconcert
  • Formaat: 200×150 cm
  • Materiaal: textiel, verf

de verloren zoon

Het decor bij een studentenconferentie in Berdsk, Rusland, met als thema ‘De verloren zoon’. Een verhaal uit de Bijbel.

Verschillende stukken van het verhaal zijn op de doeken verwerkt. De rode panelen met witte letters gaan over het vertrek van de zoon met zijn deel van de erfenis en hoe hij deze gebruikt. Wanneer het geld op is en al zijn vrienden hem verlaten, realiseert hij zich hoe goed hij het thuis had. Uiteindelijk gaat hij terug naar huis waar zijn vader hem opwacht en hem in zijn armen sluit. Daar gaan de witte panelen over.

– Type: decor, 8 panelen
– Formaat van een paneel: 80×250 cm
– Materiaal: textiel, verf