apocalyps

Een decorstuk bij een klassiek concert in Novosibirsk, Rusland, georganiseerd door Emma Marie Kabanova, componiste en violiste.
Naar aanleiding van verschillende delen uit het Bijbelboek Openbaring werden verschillende improvisaties ten gehore gebracht. Voorafgaand aan de improvisatie werd het betreffende Bijbelgedeelte voorgelezen.

Gods aanwezigheid die er altijd is, is uitgebeeld als een schitterende zon waaruit gele stralen komen. Zelfs wanneer enorme ellende over de aarde wordt uitgestort, is God aanwezig.

Paneel 1: de hemel

De fragmenten die gebruikt zijn in het eerste paneel komen uit Openbaring 4 en 5.

Openbaring 4
… en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd…
… Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God…
… Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal…

Openbaring 5
… Midden voor de troon … zag ik een lam staan. Het zag er uit alsof het geslacht was…
Het lam is uitgebeeld door een doornenkroon die Jezus op had toen hij stierf. De doornenkroon verandert naar een gouden kroon. Hij die stierf is opgestaan en is nu in de hemel, voor de troon.
… Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon …
… Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’…

Dit is de tekst die verwerkt is in de regenboog.

Paneel 2:

Openbaring 6
… De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood…
Vervolgens worden in Openbaring 8 en 9 de verschrikkingen beschreven die komen gaan. Deze zijn verwerkt in alle woorden in het paneel: leugen, scheiding, oorlog, dorst, armoede, kwaad, hongersnood, slavernij, angst, dood, pijn, honger, strijd, oordeel, haat. Mensen worden de ellende ingezogen door het zwarte gat van duisternis.

Paneel 3: de hemel op aarde

Openbaring 21
… Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen…
… ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen’…
… ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’…
De woorden zijn verwekt in de kleuren van de regenboog – het teken van hoop. De woorden zijn: troost, respect, rijkdom, eerlijkheid, begrip, overvloed, geloof, genade, rust, vrijheid, liefde, vreugde, leven, vrede.

… de stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht…

  • Type: Decorstuk met 3 panelen
  • Formaat: 3 panelen van 150×100 cm
  • Materiaal: textiel, verf, papier