Gevangen

Dit werk is geïnspireerd door het boek ‘Big city violets’ van Hanuka Lohrengel. Zij is als sociaal werker actief geweest onder vrouwen in de prostitutie in de stad Riga en heeft haar ervaringen en verhalen opgetekend in dit boek.

Wat mij in dit boek raakte was de manier waarop deze vrouwen gevangen zitten in hun leven. Misleid, bedrogen, opgesloten, mishandeld, verkracht, geen uitweg meer kunnen vinden en dit soms ook niet meer willen, omdat de hoop verdwenen is.
Zo kwetsbaar en toch ook zo veerkrachtig.

De kwetsbaarheid laat zich zien in de druppel waarin ze gevangen zitten. Die druppel valt naar beneden en wanneer hij uit elkaar spat, ontvlucht de vrouw haar opsluiting. Dit is veelal de dood, maar gelukkig zijn er ook die de kracht vinden om hun leven om te keren.
De druppel is ook een traan. Een traan om hun verdriet, hun hopeloosheid, hun verleden en het onrecht dat hun is aangedaan. De traan die ontsnapt als niemand het ziet.
De spatten en lijnen zijn de regen en de tranen. Het leven ontploft om hen heen op momenten van wanhoop, mishandeling en opsluiting en dat heeft impact. Bij ieder weer op een andere manier.

Dit geldt niet alleen voor deze vrouwen. Ieder kent ergens wel het gevoel van opgesloten zitten in zijn of haar leven. Gevangen zijn in een situatie. Iets anders willen dan wat er is, maar niet weten hoe daar te komen. Het leven om je heen wat lijkt te ontploffen.

En dan is er toch weer de veerkracht van de mens om deze situaties het hoofd te bieden en een manier te vinden om door te kunnen gaan.

Type: Werkstuk
Formaat: A2
Materiaal: linosnede, ecoline